Câu hỏi:

Thưa luật sư, hiện nay pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình sử dụng dịch vụ thoát nước?

quyen-va-nghia-vu-cua-ho-gia-dinh-su-dung-dich-vu-thoat-nuoc

 

Luật sư trả lời:

Đối với quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ thoát nước pháp luật đã có quy định điều chỉnh. Cụ thể, theo Điều 29 Nghị định 80/2014/NĐ – CP quy định như sau:

“Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình sử dụng dịch vụ thoát nước

1. Tổ chức, cá nhân và hộ gia đình sử dụng dịch vụ thoát nước có các quyền sau đây:

a) Được cung cấp dịch vụ thoát nước theo quy định của pháp luật;

b) Yêu cầu đơn vị thoát nước kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra;

c) Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin về hoạt động thoát nước;

d) Được bồi thường thiệt hại do đơn vị thoát nước gây ra theo quy định của Hợp đồng dịch vụ thoátnước;

đ) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về thoát nước của đơn vị thoát nước hoặc các bên có liên quan;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân và hộ gia đình sử dụng dịch vụ thoát nước có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thanh toán tiền dịch vụ thoát nước đầy đủ, đúng thời hạn;

b) Xả nước thải vào hệ thống thoát nước đúng quy định, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

c) Thông báo kịp thời cho đơn vị thoát nước khi thấy các hiện tượng bất thường có thể gây sự cố đối với hệ thống thoát nước;

d) Đấu nối hệ thống thoát nước của công trình vào hệ thống thoát nước chung đúng các quy định của thỏa thuận đấu nối;

đ) Bồi thường khi gây thiệt hại cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp Luật.”

Mọi vấn đề thắc mắc về pháp luật liên hệ Hotline 02466827986 để được luật sư tư vấn chi tiết nhất