Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao gồm chuyển nhượng quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, các quyền liên quan.

– Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Tuy nhiên, tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân như: quyền Đặt tên cho tác phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; quyền được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

– Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

– Việc chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ chuyển nhượng văn bằng bảo hộ bao gồm:

+ Hợp đồng chuyển nhượng

+ Tờ khai chuyển nhượng

+ Giấy giới thiệu (nếu là ủy quyền cho Newvision Law làm đại diện)

+ Hợp đồng ủy quyền (nếu Newvision Law làm đại diện).

+ Kèm văn bằng bản gốc

Địa điểm nộp hồ sơ: Sau đó nộp trực tiếp cho cục sở hữu trí tuệ

Thời gian: khoảng 1 – 4 tháng thì có kết quả

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng

+ Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng văn bằng bảo hộ;

+ Đối tượng chuyển nhượng

+ Thời hạn

+ Hậu quả pháp lý

+ Cam đoan và bảo đảm

+ Giá cả và phương thức thanh toán

+ Quyền, nghĩa vụ của các bên

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Đó là mọi thủ tục liên quan đến chuyển nhượng văn bằng bảo hộ, để được hỗ trợ chuyên sâu Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến tổng đài dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo, SHTT,…của Newvision Law: 1900.8698