Căn cứ pháp luật

  • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng
Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Là thương nhân, tổ chức có nhiệm vụ, chức năng phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

Website có tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

Đã thông báo cho Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định về thủ tục như sau:

Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

+) Thương nhân, tổ chức, cá nhân muốn thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo tới Bộ Công Thương qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại
+) Thông tin phải thông báo bao gồm:

  • Tên miền của website thương mại điện tử bán hàng;
  • Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website đó;
  • Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hay tên của cá nhân sở hữu website;
  • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hay địa chỉ thường trú của cá nhân;
  • Số, ngày cấp,nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc là số, ngày cấp, đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc là mã số thuế cá nhân của cá nhân;
  • Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử người đại diện của thương nhân và người chịu trách nhiệm đối với website
  • Các thông tin khác tuân thủ theo quy định của Bộ Công Thương.