Luật

Hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường sẽ bị xử lý như thế nào???

Hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường sẽ bị xử lý như thế nào???

Việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường đã làm cản trở giao thông, mất cảnh quan đô thị. Trong những ngày gần đây, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè ở một số địa bàn ở Hà Nội và TP HCM Trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt khá nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh...

Chi tiết »

Luật báo chí 2016 có những thay đổi gì mới++

Luật báo chí 2016 có những thay đổi gì mới++

Luật Báo chí 2016 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5/4/2016 (thay thế Luật Báo chí năm 1989, sửa đổi, bổ sung năm 1999) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017. Luật có 6 chương, 61 điều với những nội dung mới. Luật thay đổi kết cấu một số chương, có những quy định cụ thể, rõ ràng hơn về những điều báo chí không được làm, về thực hiện liên kết tạo sản phẩm báo...

Chi tiết »

Một số điểm mới của Luật trẻ em 2016 có hiệu lực từ ngày 1/6/2017!!!

Một số điểm mới của Luật trẻ em 2016 có hiệu lực từ ngày 1/6/2017!!!

Luật số: 102/2016/QH13 Quốc hội ban hành ngày ngày 05 tháng 4 năm 2016 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 và thay thế Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 Luật trẻ em 2016 có 07 chương, 106 điều với một số nội dung mới, như:     Dưới đây là một số nội dung của Luật:  

Chi tiết »

Luật phí và lệ phí năm 2015 sẽ được thi hành vào ngày 1/1/2017

Luật phí và lệ phí năm 2015 sẽ được thi hành vào ngày 1/1/2017

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, Luật Phí và lệ phí năm 2015 có hiệu lực thi hành, Luật quy định chi tiết các nguyên tắc, mức thu, kê khai và công tác quản lý thu phí, lệ phí Dưới đây là toàn văn Luật:

Chi tiết »

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã bãi bỏ hàng chục Điều, khoản của Luật bảo hiểm xã hội 2014 liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015. Những quy định gạch bỏ ở dưới đây đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

Chi tiết »

Dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ 15/12/2016

Dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ 15/12/2016

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn 6078/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. Công văn 6078/BGDĐT-GDTX ban hành ngày 13/12/2016. Theo đó, Bộ chính thức dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ ngày 15/12/2016 để chuyển qua cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng mới; đồng thời  hướng dẫn: – Đối với các khóa đào tạo được tổ chức trước ngày...

Chi tiết »

Luật số 03/2016/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về Luật Doanh Nghiệp

Luật số 03/2016/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về Luật Doanh Nghiệp

Ngày 22/11/2016, Quốc hội thông qua Luật số 03/2016/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014. Qua đó có các điểm mới đáng chú ý: “Kinh doanh pháo nổ” – được xếp vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. – Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nay chỉ còn 243 ngành, nghề (quy định hiện hành là...

Chi tiết »

Luật số106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gi tăng

Luật số106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gi tăng

Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gi tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, riêng đối với khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Chi tiết »

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Chi tiết »

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

        LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết »

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006

Chi tiết »

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ SỐ 27/2008/QH12 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chi tiết »

Luật thuế thu doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008

Luật thuế thu doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 14/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

Chi tiết »

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý thuế.  

Chi tiết »

Luật đầu tư 2005

Luật đầu tư 2005

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới quý khách hàng Luật đầu tư 2005. Các bạn có thể dowload và tham khảo Luật đầu tư 2005 theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Luật đầu tư 2005

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?