Nghị quyết

Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 11/11/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Dưới đây là toàn bộ nội dung nghị quyết.

Chi tiết »

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP của hội đồng thẩm phán

Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP của hội đồng thẩm phán

NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2005/NQ-HĐTP CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004   HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?