Văn bản khác

Thông báo số 411/TB-SHTT áp dụng biểu mức lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông báo số 411/TB-SHTT áp dụng biểu mức lệ phí sở hữu công nghiệp

THÔNG BÁO SỐ 411/TB-SHTT VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Căn cứ công văn số 4647/BTC-CST ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính về việc áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày Thông tư bắt đầu có hiệu lực (ngày 21/3/2009, tiếp...

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?