Căn cứ pháp lý:

  • Luật báo chí năm 2016
  • Thông tư 48/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san..
Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin
Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin

Điều kiện cấp giấy phép:

Thứ nhất là có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

Thứ hai là tổ chức bộ máy hoạt động phải phù hợp đảm bảo cho việc xuất bản bản tin;

Thứ ba là xác định rõ tên bản tin, đối tượng phục vụ,mục đích xuất bản và nội dung thông tin, phạm vi phát hành, kỳ hạn xuất bản, ngôn ngữ thể hiện, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;

Thứ tư là có địa điểm làm việc chính thức và những điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Hồ sơ cấp giấy phép:

  • Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (theo Mẫu số 07 ban hành kèmThôngtư 48/2016/TT-BTTTT);
  • Bản sao đã chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc là các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương nếu là tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
  • Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;
  • Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt đã được công chứng đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài.

Thủ tục cấp giấy phép:

  • Cơ quan,tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin sẽ gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc là gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu có nhu cầu xuất bản bản tin sẽ gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến UBND cấp tỉnh.
  • Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ thì Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; Nếu từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.