Báo điện tử online ngày nay với nhiều tính năng mang  tính công nghệ cao dẫn đến cập nhật thông tin nhanh chóng, đa chiều
Và bạn cũng có thể đọc báo điện tử qua các phương tiện truyền thông như điện thoại, máy tính, Ipad…. rất tiện lợi và hữu ích Chính vì thế nên nhu cầu thành lập các báo điện tử cũng được phát triển phổ biến

Thủ tục xin giấy phép cho những công ty đó sẽ được ra sao ? Newvision Law sẽ trân trọng giới thiệu cho bạn như sau:

giay-phep-bao-dien-tu

A.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 • Nộp hồ sơ: Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan …. nộp hồ sơ tại Phòng Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông. Tại đây các cán bộ phòng Báo chí xuất bản sẽ tiếp nhận hồ sơ của bạn và thẩm định hồ sơ
 • Khi hồ sơ đủ điều kiện thì Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp phép; Nếu không được cấp phép thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời bạn và nêu rõ lý do.
 • Khi hồ sơ  của bạn chưa đủ điều kiện thì bạn sẽ được cán bộ phòng Báo chí xuất bản hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

B. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 1. Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử;
 2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập tổ chức,cơ quan đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử;
 3. Dự án hoạt động báo chí điện tử của cơ quan chủ quản phê duyệt
 4. Dự kiến danh sách tổng hợp nhân sự: Lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử, các trưởng phòng chuyên môn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật của cơ quan báo chí điện tử.
 5. Sơ yếu lý lịch lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử (tổng biên tập, phó tổng biên tập).
 6. Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông sẽ được địa phương xác nhận xem có đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác theo quy định theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử ở địa phương.
 7. Bản in mầu giao diện trang chủ báo chí điện tử, trang chủ chuyên trang của báo chí điện tử.

Số bộ hồ sơ bạn cần nộp là : 02 bộ

C. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP BÁO ĐIỆN TỬ ONLINE

Phải phù hợp với quy hoạch báo chí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

1.Điều kiện về nhân sự:

a) Nhân viên phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí điện tử online:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có trình độ lý luận chính trị cao cấp
 • Đã qua các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ;
 • Có Thẻ nhà báo đang còn hiệu lực do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
 • Không bị các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

b) Khi đã có đủ nhân sự dự kiến để hình thành lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và có đủ đội ngũ biên tập, phóng viên được cấp thẻ nhà báo để bảo đảm cho hoạt động báo chí điện tử

c) Trường hợp cơ quan báo chí điện tử sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để biểu thị nội dung thông tin thì phải có đủ biên tập, phóng viên thành thạo chuyên môn ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người được lãnh đạo ủy quyền chịu trách nhiệm về mặt nội dung có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đó.

 • Xác định rõ tên gọi của báo chí điện tử dự kiến xin cấp giấy phép;mục đích, tôn chỉ, đối tượng phục vụ cùng ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí điện tử.
 • Phải sử dụng ít nhất một tên miền.vn còn thời hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép.
 • Xây dựng quy trình quản lý hợp lý với mô hình hoạt động báo chí điện tử.

2. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo hồ sơ đề nghị cấp phép, bao gồm:

a) Có trụ sở cố định đảm bảo hoạt động của báo chí điện tử;

b) Có đầy đủ các trang thiết bị, nhân sự, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động của báo chí điện tử

c) Có đủ điều kiện tài chính bảo đảm mục tiêu hoạt động theo mục đích, tôn chỉ

Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí điện tử và phù hợp với quá trình phát triển báo chí đối với các tổ chức đứng tên đề nghị cấp phép thành lập báo chí điện tử của địa phương.

Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử và những trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.