Biểu Mẫu

Mẫu giấy cam kết làm thủ tục sang tên xe khi không có hợp đồng mua bán

Mẫu giấy cam kết làm thủ tục sang tên xe khi không có hợp đồng mua bán

MẪU GIẤY CAM KẾT LÀM THỦ TỤC SANG TÊN XE KHI KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG MUA BÁN Ngày 01/01/2017 tới đây, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành. Tại Điều 30 Nghị định này có quy định:

Chi tiết »

Thông tư 153_2010_BTC về phụ lục hóa đơn

Thông tư 153_2010_BTC về phụ lục hóa đơn

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý bạn đọc Thông tư 153_2010_BTC về phụ lục hóa đơn. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống Thông tư 153_2010_BTC về phụ lục hóa đơn theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Thông tư 153_2010_BTC về hóa đơn

Thông tư 153_2010_BTC về hóa đơn

Công ty luật Newvsion Law xin gửi tới quý bạn đọc Thông tư 153_2010_BTC về hóa đơn. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống Thông tư 153_2010_BTC về hóa đơn theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Newvison law

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Newvison law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý bạn đọc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn tham khảo và tải xuống Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

NĐ 51-2010ND- CP – Newvison Law

NĐ 51-2010ND- CP – Newvison Law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý bạn đọc NĐ 51-2010ND- CP. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống NĐ 51-2010ND- CP theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp để phục vụ cho công việc. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Giấy đề nghị thanh toán – Newvision Law

Giấy đề nghị thanh toán – Newvision Law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý bạn đọc Giấy đề nghị thanh toán. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống Giấy đề nghị thanh toán để thuận tiện cho quá trình làm việc. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Biên bản điều chỉnh hóa đơn – Newvsion Law

Biên bản điều chỉnh hóa đơn – Newvsion Law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý khách Biên bản điều chỉnh hóa đơn. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống Biên bản điều chỉnh hóa đơn theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. bien-ban-dieu-chinh-hoa-don Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước- Newvsion LAW

Bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước- Newvsion LAW

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới quý khách hàng Bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước.Mời các bạn tham khảo và tải xuống Bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT

Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT

Công ty luật Newvision law xin gửi tới quý bạn đọc bảng giải trình tờ khai thuế GTGT.Các bạn có thể tham khảo và tải xuống bảng giải trình tờ khai thuế GTGT theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm: dịch vụ kiểm toán nội bộ dịch vụ làm báo thuế gái rẻ Dịch vụ in hóa đơn giá trị giá tăng:http://daotaoketoanthuchanh.vn/dich-vu-in-hoa-don-gia-tri-gia-tang-gia-re-tai-ha-noi.html

Chi tiết »

Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Phiếu cung cấp thông tin địa chính

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH   Kính gửi: Phòng Công chứng số…… tỉnh/thành phố……………………. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về các nội dung theo ô đã   được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính số ………./PYCCC ngày ……../……./………. của Quý Phòng như sau

Chi tiết »

Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở

Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       GIẤY CAM KẾT [1] CHƯA HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, ĐẤT Ở Kính gửi:……………………………………………………………………….[2] [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số    58 /2004/QĐ-UB ngày 15 / 3 /2004 của Ủy ban nhân dân thành phố [2] Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn...

Chi tiết »

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH [1]                              Kính gửi:……………………………………………………. [2] [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: ___/2004/QĐ-UB ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố [2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

Chi tiết »

Mẫu chứng chỉ quy hoạch

Mẫu chứng chỉ quy hoạch

CHỨNG CHỈ QUI HOẠCH Số: …/CCQH   Cấp cho: ………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: Số nhà: …………………… Đường ……………………………………………………………….…….. Phường (Xã): ……………………………………. Quận (Huyện): ………………………………………….…… Tỉnh, Thành phố: …………………………………

Chi tiết »

Sổ theo dõi nguồn kinh phí

Sổ theo dõi nguồn kinh phí

            Bộ, Sở:…………                                                                                                                                Mẫu số: S41 – H             Đơn vị:…………                                                                                                        (Ban hành theo quy định số: 999 –                                                                                                                                  ...

Chi tiết »

Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy định quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 4/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng. Căn cứ điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ.

Chi tiết »