Cán bộ cấp cao Hãng luật Newvision - Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Mỏ - Địa chất ông Bùi Học

Cán bộ cấp cao của Hãng Luật TGS: BÙI HỌC

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Mỏ – Địa chất.

Hiện đang công tác & làm việc tại Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).

  • 1967 Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ – Địa chất ngành Địa chất Thủy văn – Địa chất công trình
  • 1980 Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ở Viện Hàn lâm Mỏ Freiberg, CHDC Đức
  • 1992 Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ khoa học ở Đại học Tổng hợp – Kỹ thuật Viện Hàn lâm Mỏ Freiberg, CHLB Đức
  • 1996 được Nhà nước công nhận Phó giáo sư.
  • 2002 được Nhà nước công nhận Giáo sư về các khoa học Trái Đất.
  • 1968 – 2005 Trưởng Bộ môn Địa chất thủy văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ – Địa chất; Giám đốc Công ty CODECO
  • 2006 – 2010 Trưởng Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Môi trường Địa chất
  • 2010 – 2018 Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ môi trường và Thực phẩm; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Công nghệ Môi trường và Tài nguyên ETEC; Cố vấn khoa học Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất
  • 2018 – Nay Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ môi trường và Thực phẩm

Bên cạnh đó, Ông đã hướng dẫn bảo vệ thành công hơn 120 sinh viên làm đồ án tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam và 2 sinh viên ở CHDC Đức, 17 học viên cao học và 14 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ ở Trường Đại học Mỏ – Địa chất ở CHLB Đức và CH Pháp chuyên ngành Địa chất thủy văn.