Đỗ Văn Phú - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Ân

Cán bộ cấp cao của Hãng Luật Newvision: ĐỖ VĂN PHÚ

Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Ân

Hiện đang công tác & làm việc tại Hãng Luật Newvision (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).

  • Từ 1974 – 1979 là sinh viên của trường Đại học An Ninh ( nay là trường Học viện An Ninh nhân dân)
  • Từ 1979 – 1997 công tác tại Cục An ninh văn hóa tư tưởng – Bộ Công an
  • Từ 1997 – 2016 là Ủy viên ban biên tập của Báo Lao Động
  • 2016 – Nay là Tổng biên tập của Tạp chí điện tử Tri Ân và đồng thời là Cán bộ cấp cao của Công ty Luật Newvision