đào xuân tiến

Cán bộ cấp cao của Hãng Luật TGS: ĐÀO XUÂN TIẾN

Thạc sĩ, Tiến sĩ Luật học, Ủy viên Hội đồng Biên tập, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Adecbaijan, Uỷ viên Ban chấp hành Chi hội hữu nghị những người làm báo thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Adecbaijan.

 Hiện đang công tác & làm việc tại Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).

  • 1983 – 1988: Tốt nghiệp Đại học Luật tại Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Adecbaijan, Liên Xô
  • 1997: Thạc sĩ Luật học.
  • 2009: Tiến sĩ Luật tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
  • 1989 – 1996: Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối cao.
  • 1996 – 2001: Thẩm phán Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
  • 2001 – 2006: Chuyên viên chính, Thư ký Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Văn phòng Quốc hội.
  • 2006 – 2012: Chuyên viên cao cấp, Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại
  • 2012 – 2018: Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại, Đảng ủy viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.
  • 2018 – Nay: Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Ủy viên Hội đồng biên tập, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Adecbaijan, Ủy viên Ban chấp hành Chi hội hữu nghị những người làm báo thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Adecbaijan.

Bên cạnh đó, Ông Đào Xuân Tiến còn tham gia làm giảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Khoa học và Nhân văn Quốc gia.

Trong quá trình công tác, ông đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và nhiều bằng khen của Ban, Bộ, Ngành Trung ương, CHDCND Lào và địa phương.