Để giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được những sản phẩm nước mắm đạt tiêu chuẩn chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm và tạo thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất nước mắm chân chính tạo dựng thương hiệu. Mới đây theo nghị định số 38/2012/NĐ-CP đưa ra yêu cầu các doanh nghiệp tham gia kinh doanh sản xuất nước mắm bắt buộc phải có Công bố tiêu chuẩn chất lượng nước mắm.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nước nắm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nước nắm

Đối với việc xin cấp giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng nước mắm thì chúng tôi, Công ty Luật Newvision Law sẽ cung cấp tới bạn những thông tin cần thiết như sau

Căn cứ pháp lý:

– Luật an toàn thực phẩm năm 2010.

– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

– Thông tư số 19/2012/TT-BYT, Thông tư hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Hồ sơ công bố bao gồm:

– Bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh (kinh doanh nước mắm);

– Bản công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm theo mẫu;

– Bản thông tin chi tiết sản phẩm theo mẫu;

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

– Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba;

– Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm khi có hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương;

– Mẫu nước mắm công bố.

Trình tự, thủ tục thực hiện:

Bước 1: Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

– Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; những đánh giá phù hợp với quy định an toàn thực phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm.

Bước 2: Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

– Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố như trên đến cơ quan tiếp nhận đăng ký.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

– Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.