Câu hỏi

Tôi kết hôn với người đã ly hôn và có con riêng dưới 9 tuổi. Nay tôi lại muốn nhận đứa con riêng của chồng mình làm con nuôi để tiện lợi cho việc nuôi dạy đứa trẻ sau này. Xin luật sư cho tôi hỏi là:

Tôi có được nhận con riêng của chồng làm con nuôi không được quy định ở đâu?

Nếu được nhận nuôi thì có phải được sự đồng ý của người mẹ (vợ cũ của chồng tôi) hay ko ? Nếu tôi nhận nuôi đứa bé thì liệu chồng tôi có bị ảnh hưởng gì tới quyền làm cha của đứa trẻ ko? quy định ở đâu?

Giấy khai sinh của đứa trẻ có thể điều chỉnh về thông tin người mẹ theo thông tin mẹ nuôi là tôi có được hay không? Khi cấp Trích lục khai sinh bản sao thì thông tin trên đó như thế nào? quy định ở đâu?

nhan-nuoi-con

Luật sư tư vấn

Chào bạn, Chúng tôi văn phòng luật Newvision xin trả lời về trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, bạn có được nhận con riêng của chồng làm con nuôi nếu có đủ các điều kiện sau( Theo điều 8 và14, Luật nuôi con nuôi 2010)

-Con riêng của chồng dưới 18 tuổi

-Bạn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Có tư cách đạo đức tốt.

Và bạn không thuộc trường hợp không được nhận con nuôi theo khoản 2 điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở chữa bệnh và cơ sở giáo dục

c) Đang chấp hành các hình phạt tù;

d) Chưa xóa được án tích về một trong những tội như: cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của người khác, có hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người đã có công nuôi dưỡng; có những hành vi dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Thứ hai, việc nhận con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ để theo quy định tại điều 21 Luật nuôi con nuôi năm 2010:

“Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi

  1. Việc nhận nuôi một con nuôi sẽ phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người con được nhận làm con nuôi; Và nếu như cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì cũng phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu như cả cha mẹ đẻ đều đã chết hoặc mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì cũng phải được sự đồng ý của người giám hộ đứa bé; còn đối với trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì cũng phải có được sự chấp thuận của đứa trẻ đó
  2. Người đồng ý cho làm con nuôi sẽ được quy định tại khoản 1 điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; những quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.
  3. Sự đồng ý sẽ phải hoàn toàn sự tự nguyện, trung thực và không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.
  4. Cha mẹ đẻ chỉ được sự đồng ý cho con làm con nuôi sau khi đứa con của mình sinh ra ít nhất phải 15 ngày.”

Thứ ba, Việc bạn nhận nuôi con nuôi không làm mất đi quyền làm cha mẹ của cha mẹ đẻ đứa con đó được, nó chỉ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi và con nuôi theo quy định tại điều 24 Luật nuôi con nuôi: “Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ những quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi với các thành viên khác trong gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự cùng các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Thứ tư, Bạn có thể đứng tên là mẹ nuôi trong khai sinh của con nhưng phải tuân thủ và thực hiện theo những thủ tục: Sau khi bạn đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi con nuôi và được chính quyền xác nhận (được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn có đăng ký thường trú cấp Giấy chứng nhận nuôi con nuôi), nếu bạn muốn thay đổi về phần khai tên người mẹ, từ mẹ đẻ sang mẹ nuôi trong Giấy khai sinh của cháu thì bạn phải làm thủ tục đăng ký lại Giấy khai sinh cho con nuôi theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, cụ thể là bạn phải nộp các giấy tờ sau:

1) Bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;

2) Văn bản đồng ý của mẹ đẻ cháu bé;

3) Bản chính Giấy khai sinh của con tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh của cháu bé để UBND cấp lại Giấy khai sinh cho cháu bé với phần khai về người mẹ đã được thay đổi theo đúng quy định.

Trân trọng,