Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi một vấn đề này: Tôi có một khu đất tại Quận 1 và tôi muốn thành lập một trường mầm non tư thục tại đây, nhưng tôi chưa biết pháp luật quy định các điều kiện gì đối với việc thành lập trường mầm non tư thục
Luật sư có thể trả lời giúp tôi được không? Tôi xin cảm ơn.

dieu-kien-thanh-lap-truong-mam-non-tu-thuc

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của bạn đến với công ty Luật Newvision Law chúng tôi. Đại diện công ty, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn chuyên gia tư vấn về cấp giấy phép xin đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau :

Pháp luật có quy định về điều kiện thành lập trường mầm non tư thục tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT thông tư bàn hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Điều kiện về chủ thể thành lập

– Trường mầm non tư thục là bậc cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và được tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn vốn đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động sẽ là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

– Trường mầm non tư thục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.

Điều kiện về cơ sở vật chất:

Trường mầm non tư thục có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Điều lệ trường mầm non và các quy định về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Các điều kiện này được quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD ngày 07 tháng 4 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGD ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT_BGD  ngày 10 tháng 02 năm 2011 bao gồm các điều kiện về:

– Địa điểm, diện tích khu đất xây trường, khuôn viên của nhà trường, cơ cấu khối công trình, sân vườn.

– Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Nhà bếp.

– Các yêu cầu về thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu.