Bạn đang tiến hành làm thủ tục đăng ký thành lập công ty nhưng lại chưa biết cần chuẩn bị những gì trong hồ sơ thành lập công ty?

Mỗi loại hình doanh nghiệp thì sẽ có hồ sơ khác nhau. Luật sư Newvision Law xin tư vấn về hồ sơ đăng ký thành lập công ty đối 3 loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay như sau:

Hồ sơ thành lập công ty mới nhất năm 2018

1. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty (Theo mẫu quy định)

– Điều lệ công ty có chữ ký của tất cả các cổ đông và người đại diện theo pháp luật

– Danh sách cổ đông sáng lập công ty

– Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc các chứng thực hợp pháp khác của các cổ đông

– Bản sao chứng thực quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài liệu có giá trị tương đương khác của tổ chức và bản sao chứng thực các giấy tờ cá nhân hợp lệ của người đại diện theo ủy quyền (Các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ bao gồm: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác)

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu có giá trị tương đương thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thành lập thì trong hồ sơ thành lập công ty cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định

>>>Xem thêm: thủ tục thành lập công ty cổ phần

2. Hồ sơ thành lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

Quy định tại Điều 22 của Luật doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thành lập công ty đối với công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên trở lên) bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (Theo mẫu quy định)

– Dự thảo điều lệ của công ty

– Danh sách các thành viên, cổ đông của công ty

– Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc các chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty

– Chứng thực bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ý kinh doanh hoặc tài liệu có giá trị tương đương khác của tổ chức và bản sao chứng thực các giấy tờ cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền (giấy tờ chứng thực gồm: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác)

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu có giá trị tương đương thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thành lập thì trong hồ sơ cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư

– Văn bản xác nhận số vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

– Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu công ty hoặc giám đốc đối với công ty TNHH có ngành nghề kinh doanh cần phải có chứng chỉ hành nghề

3. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư nhân

Để tiến hành thủ tục thành lập công ty tư nhân thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Theo mẫu quy định)

– Bản sao chứng thực: chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật.

– Giấy chứng nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành nghề có yêu cầu phải có vốn pháp định

– Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu công ty hoặc cá nhân khác theo quy định đối với ngành nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp

Hồ sơ thành lập công ty là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền, cụ thể ở đây là Phòng đăng ký kinh doanh thẩm định và cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp cho công ty.

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 1900.8698 để được Luật sư hỗ trợ chi tiết