Việc giải thể doanh nghiệp cũng là vấn đề được nhiều cá nhân và doanh nghiệp quan tâm đến. Công ty hoạt động không hiệu quả hay do một số lý do khác nên không thể điều hành công ty,…và muốn giải thể. Vậy khi làm thủ tục giải thể doanh nghiệp thì hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần những gì? Căn cứ theo Điều 204 Luật doanh nghiệp 2014 quy định thì:

1. Hồ sơ giải thể bao gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Chủ thể chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần;

– Thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH;

– Chủ sở hữu công ty;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp;

– Thành viên hợp danh;

– Người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp

3. Nếu hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo thì chủ thể chịu trách nhiệm phải:

– Chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết

– Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan ĐKKD.

>>>Xem thêm: điều kiện để giải thể doanh nghiệp