Doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh công ty thì ngoài việc chuẩn bị cho mình cơ sở để đặt chi nhánh thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty để tiến hành các thủ tục thành lập tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo Luật doanh nghiệp 2014: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bao gồm:

– Thông báo thành lập chi nhánh của doanh nghiệp (theo mẫu)

– Quyết định về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp của:

+ Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

+ Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên

+ Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần

+ Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh 

– Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

– Chứng minh nhân dân (hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh

– Đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành

– Điều lệ công ty 

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) – bản sao hợp lệ

Số lượng bộ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty: 01 bộ

Cơ quan đăng ký thành lập chi nhánh: Tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư

Nếu hồ sơ hợp lệ, được chấp thuận thì doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung, doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ.

Một số lưu ý khi làm hồ sơ thành lập chi nhánh doanh nghiệp:

– Tên Chi nhánh Công ty phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ cụm từ “Chi nhánh”. Ví dụ: Chi nhánh tại Hà Nội – Công ty TNHH A…

– Tên Chi nhánh Công ty phải được gắn tại trụ sở chính của Chi nhánh.

– Tên Chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành. Thông tin liên hệ (SĐT, Email; Fax; Website).

– Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh Công thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

– Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khi tiến hành bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh của Công ty không được thuộc các trưởng hợp mà luật Doanh nghiệp cấm

Trên đây là hồ sơ thành lập chi nhánh công ty và một số lưu ý khi tiến hành thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp. Nếu có vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn 1900.8698 để được Luật sư hỗ trợ