Theo quy định của pháp luật cạnh tranh thì Doanh nghiệp chỉ có thể được tổ chức bán hàng đa cấp sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Việc xin giấy phép bán hàng đa cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Thông tư số 24/2014/TT-BTC. Cụ thể như sau:

ban-hang-da-cap

Điều kiện của tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 • Tổ chức đó phải là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.
 • Có vốn pháp định là 10 tỷ đồng.
 • Hàng hoá sử dụng để kinh doanh theo phương thức đa cấp phải phù hợp với nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
 • Trường hơp kinh doanh hàng hoá kinh doanh có điều kiện thì phải có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Phải kí quỹ tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Có quy tắc hoạt động, chương trình trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật.
 • Chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải chưa từng giữ một trong các chức vụ  trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và xin giấy phép bán hàng đa cấp.

Bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (có chứng thực).
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về vốn pháp định.
 • Danh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh,  thành viên  công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
 • 02 (hai) bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

a) Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

b) Chương trình trả thưởng cụ thể trong đó phải nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp;

c) Chương trình đào tạo cơ bản;

d) Quy tắc hoạt động bán hàng.

 • Các loại tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

a) 02 bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin về chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

b) Các tài liệu pháp lý đảm bảo điều kiện lưu hành của hàng hóa theo quy định của pháp luật liên quan;

c) Các tài liệu liên quan đến công dụng, cách thức sử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa.

 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (có chứng thực) hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.
 • Văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật (bản chính).

Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.