Dưới đây là mẫu đơn xin giấy phép tư vấn du học dành cho các doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm và đang có xu hướng muốn kinh doanh ngành nghề này của hãng luật Newvision:

Du học là định hướng về mặt tư tưởng của khá nhiều sinh viên hiện nay. Môi trường nước ngoài năng động cùng tri thức và hiểu biết hơn đã làm tăng thêm số lượng các bạn học sinh, sinh viên có ý định ra nước ngoài học tập và làm việc

Việc tư vấn du học sinh ra nước ngoài cũng cần tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và trên hết cũng để tạo dựng uy tín của doanh nghiệp, lòng tin của khách hàng đối với ngành nghề tư vấn này

Căn cứ pháp lý:

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/3/2013

Các bạn tham khảo mẫu đơn xin giấy phép tư vấn du học dưới đây:

Thanks for watching!