Khi chuyển việc cho người lao động các bạn cần lưu ý điều gì?
Newvision law xin phép được đưa tới các bạn câu trả lời cho câu hỏi này để mọi người tăng thêm hiểu biết kiến thức với luật lao động hiện nay.

Câu hỏi:

Hiện nay, tôi đang thuê một số công nhân ký kết hợp đồng làm việc trong lĩnh vực lắp ráp linh kiện. Nhưng do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, tôi muốn chuyển số công nhân này sang thực hiện công việc khác trong thời gian 3 tháng có được không ?

Xem thêm: Quy định về thời gian thử việc và tiền lương thử việc

chuyen-cong-tac

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Với vấn đề này, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

  1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Và khoản 2 điều 8 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động cũng quy định:

Điều 8. Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

  1. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.”

Như vậy, trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể tạm thời chuyển người lao động sang làm việc khác. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng trường hợp tạm thời chuyển người lao động sang làm việc khác do nhu cầu sản xuất, kinh doanh phải được quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp. Đồng thời,  thời gian chuyển người lao động sang làm việc khác không được quá 60 ngày cộng dồn trong một năm trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Vì thế, trong trường hợp này, bạn cần thỏa thuận với người lao động của mình về thời gian tạm thời chuyển sang làm công việc khác. Nếu người lao động đồng ý, bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc này.