Kiến thức luật doanh nghiệp

#Bạn nên biết# Quy định về giải thể trung tâm ngoại ngữ++

#Bạn nên biết# Quy định về giải thể trung tâm ngoại ngữ++

Trung tâm ngoại ngữ sau khi được thành lập và đi vào hoạt động phải thực hiện theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học được pháp luật quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT Trung tâm ngoại ngữ có thể ngừng hoạt động khi cơ quan nhà nước ra quyết định giải thể trung tâm, các trường hợp giải thể và trình tự giải thể trung tâm ngoại ngữ được quy định cụ thể: Các trường...

Chi tiết »

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục ở Việt Nam!!!

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục ở Việt Nam!!!

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi một vấn đề này: Tôi có một khu đất tại Quận 1 và tôi muốn thành lập một trường mầm non tư thục tại đây, nhưng tôi chưa biết pháp luật quy định các điều kiện gì đối với việc thành lập trường mầm non tư thục Luật sư có thể trả lời giúp tôi được không? Tôi xin cảm ơn. Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của...

Chi tiết »

Nên biết+! Thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Nên biết+! Thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để xin được giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cần tuân thủ những điều kiện gì theo pháp luật Cơ quan nào có thẩm quyền cấp? Sau cùng, mời các bạn xem bài viết dưới đây!!!   Theo thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định về điều kiện, thủ tục để xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau: Điều kiện thành lập...

Chi tiết »

Những điều cần lưu ý khi đặt tên cho doanh nghiệp

Những điều cần lưu ý khi đặt tên cho doanh nghiệp

Khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng kí thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Trong giai đoạn hiện nay, tên doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở chỗ tạo nên sự phân biệt giữa các chủ thể kinh doanh trên thương trường mà trong nhiều trường hợp, tên của doanh nghiệp đã trở thành một tài sản...

Chi tiết »

Các hình thức huy động vốn trong công ty cổ phần

Các hình thức huy động vốn trong công ty cổ phần

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay, nhu cầu tăng vốn, mở rộng thị trường là một trong những nhu cầu cấp thiết để tăng khả năng hội nhập và cạnh tranh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp đặc trưng cho loại hình công ty đối vốn, CTCP có khả năng huy động vốn khá linh hoạt bằng nhiều cách khác nhau. CTCP có thể huy động vốn trong công ty cổ phần bằng những cách sau đây: 1. Chào bán cổ phần...

Chi tiết »

Đơn xin đăng ký điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng

Đơn xin đăng ký điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng

                                                                                                                                                    Mẫu 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-                                                                                                       …….. ngày …… tháng ….. năm ….. ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG Kính gởi: Bộ xây dựng (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh ………. Hoặc sở xây dựng tỉnh được ủy quyền)  

Chi tiết »

Hướng dẫn viết mẫu đơn dự thầu gói thầu vật tư hoặc thiết bị

Hướng dẫn viết mẫu đơn dự thầu gói thầu vật tư hoặc thiết bị

ĐƠN DỰ THẦU Ngày…..tháng……năm……. Kính gửi :……………………….   Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu cung cấp (ghi rõ tên gói thầu vật tư hoặc thiết bị), chúng tôi, người ký tên dưới đây đề nghị được cung ứng (ghi nội dung gói thầu vật tư thiết bị) và xin đảm bảo sửa chữa đền bù bất kỳ một sai sót nào theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu và theo các điều kiện của hợp đồng, đặc tính kỹ thuật,...

Chi tiết »

HD thủ tục thẩm tra, phê duyệt, trình phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

HD thủ tục thẩm tra, phê duyệt, trình phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẨM TRA, PHÊ DUYỆT/TRÌNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ _________________ XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

HD thủ tục thẩm tra, phê duyệt báo cáo đầu tư ( không xây dựng công trình)

HD thủ tục thẩm tra, phê duyệt báo cáo đầu tư ( không xây dựng công trình)

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ ________________ Loại 4: Thẩm tra, Phê duyệt Báo cáo đầu tư (không xây dựng công trình) XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu

Hướng dẫn thủ tục thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH _________________ Loại 3: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH _________________ Loại 1: Thủ tục thẩm định/phê duyệt/trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu  các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

HD thủ tục thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu

HD thủ tục thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH _________________ Loại 2: Thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục phê duyệt kết quả chỉ định đấu thầu

Hướng dẫn thủ tục phê duyệt kết quả chỉ định đấu thầu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH _________________ Loại 4: Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định đấu thầu đối với các gói thầu tư vấn có giá trị trên 500 triệu đồng; các gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp có giá trị trên 1 tỷ đồng XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG...

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật XD công trình

Hướng dẫn thủ tục thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật XD công trình

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ _________________ Loại 2: Thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình *** XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

Hướng dẫn thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

Hướng dẫn thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ ________________ Loại 1: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?