Câu hỏi:

Hiện nay em có nhu cầu làm tác phẩm phái sinh bằng cách dịch lại một tác phẩm văn học nước ngoài sang ngôn ngữ Việt Nam. Luật sư cho em hỏi em có được quyền thực hiện làm việc này không và thủ tục như thế nào?

>>>Xem thêm: Đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm văn học

thu-tuc-chuyen-nhuong-quyen-lam-tac-pham-phai-sinh

Trả lời:

Khoản 8 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

“Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.”

Theo đó, làm tác phẩm phái sinh là một trong những quyền nhân thân của tác giả sáng tạo ra tác phẩm. Đây là một trong những quyền được pháp luật bảo hộ, do đó để được làm tác phẩm phái sinh bạn phải được chủ sở hữu cho phép người khác thực hiện theo quy định.

Như vậy, trước khi làm tác phẩm phái sinh bạn phải có sự đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm về việc cho phép bạn thực hiện việc này.

Về thủ tục chuyển nhượng quyền làm tác phẩm phái sinh được thực hiện như sau:

– Sau khi được sự đồng ý của tác giả tác phẩm, bạn phải lập một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Nội dung hợp đồng bao gồm:

+ Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

+ Căn cứ chuyển nhượng;

+ Giá, phương thức thanh toán;

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên;

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

(Căn cứ Điều 48 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009)

– Ngoài ra, bạn sẽ phải thanh toán một khoản thù lao nhất định cho tác giả theo nguyên tắc sau:

+ Việc trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất phải bảo đảm lợi ích của người sáng tạo, nhà sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với thực tiễn của đất nước. –  Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất căn cứ vào thể loại, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất sử dụng tác phẩm.

+ Việc sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan và trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất phải có hợp đồng bằng văn bản theo quy định pháp luật.

Trường hợp làm tác phẩm phái sinh mà không được sự đồng ý của tác giả có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 5-10 triệu đồng. Ngoài ra buộc phải dỡ bỏ bản sao tác phẩm theo quy định tại Điều 12 nghị định 131/2013/NĐ-CP.