Đọc giả hỏi

Bố mẹ có cho tôi 100m2 đất ở, tách thửa đất của bố mẹ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luật sư cho hỏi, tôi muốn tách riêng sổ 100m2 đất thì cần hồ sơ thủ như thế nào?

tách thửa đất

Luật sư trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi! Theo Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về trình tự, Thủ tục tách thửa đất hoặc hợp thửa đất.

“Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất
 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
 
2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
 
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 
b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 
c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 
3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
 
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 
b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền. Đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền. Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất. Thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
 
a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 
b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày

Do đó trong trường hợp của bạn. Bố mẹ bạn sẽ phải thực hiện lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho con tại Văn phòng công chứng. Sau khi thực hiện công chứng hợp đồng giao dịch. Người được nhận tặng cho nộp một (01) bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

>> Mọi thắc mắc bạn liên hệ trực tiếp tổng đài 1900 8698 để được hỗ trợ.