Bộ luật hình sự 2015 quy định rõ ràng trách nhiệm hình sự của người mẹ có hành vi giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Chính vì điều đó, bản thân cha mẹ, dù đã sinh ra con cũng không có quyền tước đi quyền làm người thiêng liêng đó. Vì vậy, dù hành động của họ xuất phát từ những lý do đáng được cảm thông, nhưng vẫn phải khẳng định rằng đó là một tội ác phải được pháp luật xử lý.

>>Mời bạn đọc xem thêm: Điểm mới của tội dùng nhục hình theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

dich vu ly hon - 38

Tại Điều 124 Bộ luật hình sự 2015 quy định như sau:

“1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2.Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”

Thứ nhất, điểm mới của điều luật:

So với BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì tên điều luật được sửa đổi từ “ tội giết con mới đẻ” thành “tội giết hoặc vứt con mới đẻ”. Sửa đổi này có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất với nội dung quy định của điều luật đó là có hai hành vi giết con mới đẻ và vứt bỏ con mới đẻ. Đồng thời  điều luật cũng quy định con mới đẻ trong 7 ngày tuổi và quy định tách thành hai khoản độc lập trong đó hành vi giết con mới đẻ xử phạt nặng hơn hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Thứ hai, chủ thể của tội phạm:

Là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS và phải là phụ nữ đã đẻ ra đứa trẻ

Thứ ba, mặt khách quan của tội phạm:

Con mới đẻ là trường hợp đứa trẻ phải do chính người phụ nữ đó đẻ con chứ không phải là con nuôi và mới được sinh ra trong vòng 07 ngày tuổi trở lại, nếu ngoài 07 ngày tuổi thì không coi là con mới đẻ.

Hành vi giết con mới đẻ thực hiện bằng hành động hoặc không hành động

Hành vi vứt bỏ con mới đẻ thể hiện ở việc người mẹ đã bỏ con ở một nơi nào đó. Đây là trường hợp người mẹ tuy có thái độ không mong muốn đứa trẻ chết nhưng để mặc cho hậu quả xảy ra

Hậu quả xảy ra với đứa trẻ chết là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, Để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này cần xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của người mẹ và hậu quả đứa trẻ chết. Nếu người mẹ vứt bỏ đứa trẻ nhưng được những người khác phát hiện kịp thời nên đứa trẻ không chết thì người mẹ không phạm tội này.

Thứ tư, mặt chủ quan của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp , hoặc cố ý gián tiếp

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900 8698 để được Luật sư hỗ trợ