Hiện nay, cùng với nhu cầu du học ngày càng tăng cao, các trung tâm tư vấn du học cũng “mọc lên” ngày càng nhiều. Tuy nhiên, để hoạt động dịch vụ tư vấn du học thì các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp có chức năng kinh doanh

giay-phep-tu-van-du-hoc

Cung cấp dịch vụ tư vấn du học phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tư vấn du học. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng kí tư vấn du học được thực hiện như sau:

– Tổ chức dịch vụ tư vấn du học phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giất chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.

Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

+ Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;

+ Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu);

+ Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học;

+ Giấy chứng nhận đã tham gia khoá bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tue vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học (bản sao)

– Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 25 ngày làm việc, Sở giáo dục và đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học (theo mẫu) . Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.