Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc quyền sở hữu của nhà nước(cấp trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà thuộc quyền sở hữu và quản lý của các tổ chức phi lợi nhuận xây dựng nhằm mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho các đối tượng được ưu tiên theo quy định của pháp luật như công chức nhà nước, người có thu nhập thấp…được nhà nước cho thuê hoặc cho ở với một mức giá rẻ hơn rất nhiều so với thi trường.

doi-tuong-duoc-thue-thue-mua-nha-o-xa-hoi

Hôm nay công ty luật Newvisom LAW xin gửi tới quý bạn đọc những quy định của Luật nhà ở 2004 về những đối tượng được hưởng quyền chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

Đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc SHNN: Bao gồm 8 đối tượng

 •  Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
 •  Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
 •  Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
 •  Công nhân làm việc tại khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp;
 •  Người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị;
 •  Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Trường hợp là người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, không có thu nhập thì được bố trí ở tại các trung tâm bảo trợ xã hội của Nhà nước;
 •  Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ;
 •  Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Điều kiện được thuê nhà ở xã hội thuộc SHNN:

 •  Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội có diện tích bình quân hộ gia đình dưới 5 m2 sàn/người hoặc nhà ở hư hỏng, dột nát;
 •  Có hộ khẩu thường trú hoặc có hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội tại địa phương nơi có nhà ở cho thuê.

Người thu nhập thấp là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; hộ nghèo là hộ nằm trong chuẩn nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; người khuyết tật, người già cô đơn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nơi cư trú;

 •  Riêng đối tượng là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì không áp dụng các điều kiện trên mà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về điều kiện.

Điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội thuộc SHNN:

 •  Có đủ các điều kiện như đối với thuê nhà ở xã hội thuộc SHNN. Riêng đối tượng là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định điều kiện cụ thể;
 •  Thanh toán ngay lần đầu số tiền thuê mua bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua.