Hiện nay nhu cầu lao động Việt Nam muốn làm việc tại nước ngoài ngày càng nhiều, kéo theo sự ra đời của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động
Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chỉ được cung cấp lao động ra nước ngoài (Xuất khẩu lao động) khi đáp ứng điều kiện luật định và được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

 

Nắm bắt được điều đó, Công ty cổ phần phát triển nhân lực, thương mại  và du lịch  VIWASEEN chuyên về hoạt động cung cấp nhân lực Xuất khẩu lao động đã đến gặp luật Newvision Law để được các luật sư đại diện làm thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

 

dkkd

Xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện vốn pháp định

 

Mặc dù để được cấp Giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài rất khó khăn, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều khoản sau:

– Doanh nghiệp có vốn pháp định là 5 tỷ VNĐ và Có tiền ký quỹ 1 tỷ VNĐ tại ngân hàng; Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

– Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trược khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

– Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế (Điều 9 – Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

ky-quy

 

Công ty cổ phần phát triển nhân lực, thương mại  và du lịch  VIWASEEN đã đáp ứng được những điều kiện trên. Luật Newvision Law đã đại diện và tiến hành làm thủ tục nhanh chóng nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin giấy phép cho doanh nghiệp

 

Thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Newvision Law đã nộp tại cơ quan nhà nước bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp; Xem ngay

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng theo quy định;

d) Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ 1 tỷ đồng;

đ) Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; – Xem ngay

e) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

g) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) – Xem ngay hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; –Xem ngay

h) Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được cấp cho Công ty cổ phần phát triển nhân lực, thương mại  và du lịch  VIWASEEN:

viwaseen

Sau khi được cơ quan nhà nước thụ lý và giải quyết, Công ty Luật Newvision Law đã nhận được giấy phép với Quyết định nội dung như sau:

Điều 1: Cho phép Công ty cổ phần phát triển nhân lực, thương mại  và du lịch  VIWASEEN

Tên giao dịch: VIWASEEN MANPOWER SUPPLY, COMMERCIAL AND TOURISM JOINT STOCK COMPANY(VIWASEEN.TMC)

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Mã số doanh nghiệp: 0102342605

Ngày cấp: 10/8/2007 thay đổi lần thứ 06 ngày 28/01/2016

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội: Tầng 1, số 52 phố Quốc Tử Giám – Phường Văn Miếu – Quận Đống đa – Hà Nội

Điện thoại: (+84) 62757018 Fax: (+84) 37478414

Email: vinamex.jsc@gmail.com Website: vinamex.com

Được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều 2: Công ty cổ phần phát triển nhân lực, thương mại và du lịch VIWASEEN Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều 3: Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./ .