Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp được điều chuyển người lao động làm công việc khác
Mời các bạn đón đọc trường hợp sau của khách hàng tại văn phòng luật Newvision

 

“Xin chào luật sự. Cho tôi hỏi đối với người lao động vi phạm kỷ luật nhưng không bị xử lý kỷ luật mà bị điều chuyển hẳn sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn vì không được tiếp tục làm công việc cũ do ảnh hưởng đến uy tín của công ty thì Công ty có vi phạm Luật Lao động không?”

tu-van-luat-lao-dong

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật NewVision. chúng tôi. Với trường hợp này chúng tôi đưa ra tư vấn cụ thể như sau:

– Vấn đề chuyển sang làm công việc khác:

Căn cứ vào Điều 31 của BLLĐ năm 2012 và Điều 8 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có quy định về việc chuyển người lao động sang làm công việc khác thuộc vào những trường hợp sau:

+ Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

+ Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Sự cố điện, nước;

+ Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Nhưng tuy việc chuyển người lao động sang làm công việc khác cũng chỉ mang tính chất tạm thời, không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm trừ khi người lao động đồng ý. Do đó công ty chuyển người lao động sang làm hẳn công việc khác với lý do mà công ty đưa ra là hoàn toàn bất hợp pháp

– Vấn đề tiền lương:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 31 BLLĐ, khi người lao động chuyển sang làm một công việc khác thì vẫn phải giữ mức lương cũ trong 30 ngày đầu tiên làm việc và mức lương của công việc mới cũng không được ít hơn 85% so với mức lương cũ và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mà Chính phủ quy định.

Như vậy, công ty không có quyền chuyển người lao động hắn sang làm công việc khác dù người lao động có vi phạm kỷ luật hay không, trừ trường hợp có sự đồng ý của chính người lao động thì 2 bên giao kết lại hợp đồng hoặc ký phụ lục hợp đồng.