Đối với người khuyết tật thì lao động chân tay là việc hết sức khó khăn
Vì vậy nhà nước đã tạo điều kiện khá nhiều nhưng đâu đó vẫn còn những bất cập..

” Chào Luật sư TGS LAW, em có một thắc mắc muốn hỏi Luật sư là việc người sử dụng lao động đặt ra các điều kiện khi tuyển người lao động là người khuyết tật thì có vi phạm quy định của pháp luật hay không không ạ? Mong Luật sư tư vấn giúp em !”

anh-minh-hoa

Trả lời:

Công ty Luật TGS xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cư Điều 33 Luật người khuyết tật năm 2010 về việc làm đối với người khuyết tật quy định: 

− Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật.

− Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật.

− Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật.

− Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật.

− Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật.

− Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh, được hướng dẫn về sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định của Chính phủ

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 144/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định như sau: 

− Phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng đối với hành vi từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật

=> Từ những quy định trên, ta thấy rằng, việc đặt ra những yêu cầu, tiêu chuẩn tuyển dụng trái với quy định của pháp luật để từ chối nhận người khuyết tật vào làm việc không đúng với quy định của pháp luật và đi ngược lại các chủ trường, chính sách bảo trợ quyền lao động của người khuyết tật mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định, việc đặt ra những tiêu chuẩn, yêu cầu đối với việc tuyển dụng lao động, hạn chế khả năng tìm kiếm việc làm của người khuyết tật lại không bị coi là trái pháp luật. Đó là những công việc:

 − Nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

− Người khuyết tật không thể thực hiện được những công việc mà bản thân những công việc đó đòi hỏi sức khỏe hoặc những chức năng người khuyết tật bị khiếm khuyết. (Ví dụ: Người khuyết tật vận động không thể đăng ký thi tuyển vệ sỹ,…)

−> Như vậy, việc đặt ra các tiêu chuẩn tuyển dụng với người khuyết tật sẽ vi phạm pháp luật khi những tiêu chuẩn đó không hợp pháp, làm hạn chế cơ hội tìm kiếm việc làm của người khuyết tật.