Câu hỏi:

Gia đình tôi có 500 m2 đất được khai hoang từ những năm 1990, có nộp thuế đầy đủ theo quy định, nhưng hiện nay chính quyền xã yêu cầu thu hồi đất để giao cho hộ gia đình khác làm kinh tế mà không bồi thường bất cứ gì. Vậy luật sư cho tôi hỏi, UBND xã có được thu hồi đất của gia đình tôi hay không và tôi phải làm gì tiếp theo? Rất mong Luật sư tư vấn giúp đỡ gia đình.

thu-hoi-dat-trai-tham-quyen

Ảnh minh họa

Luật sư tư vấn:

Căn cứ tại Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

  3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất

⇒ Như vậy, theo quy định trên thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND cấp tỉnh, cấp huyện và UBND xã chỉ có thẩm quyền quản lý đất đaikhông có thẩm quyền thu hồi đất. Do đó, hành vi thu hồi đất giao cho gia đình khác làm kinh tế của UBND xã là trái với quy định của pháp luật. Trường hợp này, gia đình bạn có quyền làm đơn khiếu nại lên UBND huyện nơi có đất hoặc làm đơn khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật.