Công ty TNHH NewVision Law cung cấp cho khách hàng Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm với những điều kiện thuận tiện nhất: uy tín – nhanh – tiết kiệm.

 

Áp dụng cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

thu-tuc-cap-giay-tiep-nhan-ho-so-quang-cao

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị , cá nhân gửi hồ sơ về Sở Y tế;

Bước 2 :Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký quảng cáo hợp lệ thì gửi cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo Giấy tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Nếu thấy hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ thì thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo không được quảng cáo sản phẩm theo nội dung đã đăng ký.

Bước 4: Đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung .

Thành phần hồ sơ:

  • Giấy đăng ký quảng cáo;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin quảng cáo;
  • Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá:

– Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền;

– Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thì phải có bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn;

  • Giấy uỷ quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được uỷ quyền thực hiện quảng cáo);
  • Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo;
  • Trường hợp quảng cáo khuyến mại phải xuất trình văn bản xác nhận nội dung chương trình khuyến mại có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Mời bạn đọc tham khảo : mau don xin ly hon

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở y tế tỉnh ,  thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy tiếp nhận

Lệ phí (nếu có)

– Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 50.000 đồng 1 lần cấp/ 1 sản phẩm

– Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm 300.000 đồng Lần/sản phẩm

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư liên tịch của các Bộ : Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT- BVHTT –BYT ngày 12/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.

– Quyết Định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, nộp,quản lý và sử dụng phí,lệ phí quản lý chất lượng VSATTP