Văn bản khác

Ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên cả nước!!!

Ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên cả nước!!!

Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên quy mô cả nước. Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch là những quy định mang tính chuẩn mực nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách ứng xử văn minh của tổ chức cá nhân khi tham gia hoạt động du lịch. Đối tượng áp dụng bộ quy tắc ứng xử bao gồm: –...

Chi tiết »

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ GIÁ ĐẤT ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/3/2017

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ GIÁ ĐẤT ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 03/3/2017

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai về giá đất có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2017    

Chi tiết »

Chỉ thị đẩy mạnh chủ trương tinh giảm biên chế của nhà nước!!!

Chỉ thị đẩy mạnh chủ trương tinh giảm biên chế của nhà nước!!!

Ngày 06 tháng 01 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế. Theo nội dung Chỉ thị: – Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết. Dưới đây là toàn bộ nội nội dung Chỉ thị:

Chi tiết »

Công văn số 5243/BHXH-ST về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Công văn số 5243/BHXH-ST về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Ngày 27 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5243/BHXH-ST gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017.  Nội dung của công văn đã nêu rõ đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 1/1/2017:

Chi tiết »

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Theo đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương; nghiêm...

Chi tiết »

Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 20/12/2016

Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 20/12/2016

Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 20 tháng 12 năm 2016 Ngày 20 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành công văn số 12255/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Công văn công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ  15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016. Dưới đây là toàn bộ nội dung công văn:

Chi tiết »

Mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động 2017

Mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động 2017

Sau đây là quy chế mẫu về tiền lương, tiền thưởng cho người lao động 2017. Quy chế đề cập đến: Lương chính; Lương đóng bảo hiểm xã hội;Lương thử việc; Lương khoán; Cách tính lương; Lương thời gian; Phụ cấp; Trợ cấp; Các khoản phúc lợi khác; Cơ sở tính lương; Hạn trả lương; Tiền lương làm thêm giờ; Công tác phí; Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương; Chế độ xét tăng lương; Thủ tục xét nâng lương; Mức nâng của mỗi bậc lương;...

Chi tiết »

Danh sách công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng

Danh sách công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng

Để kịp thời triển khai các quy định của Thông tư trên, Bộ Tư pháp công bố danh sách công chứng viên đang hành nghề và danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trong cả nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: Ngày 27/6/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 11/2011/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng, có hiệu...

Chi tiết »

Cơ sở pháp lý và những quy định chung

Cơ sở pháp lý và những quy định chung

Cơ sở pháp lý và những quy định chung Các văn bản pháp quy – Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế. – Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế.

Chi tiết »

Biên bản Giao nhận tài sản là nhà đất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị

Biên bản Giao nhận tài sản là nhà đất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị

(Ban hành kèm theo Công văn của Bộ tài chính số 195 TC/ QLTS ngày 4-9-1996 về việc hướng dẫn biên bản bàn giao và tiếp nhận tài sản)   BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT, PHƯƠNG TIỆN, MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ THỰC HIỆN BÀN GIAO THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 43 TC/ QLTS NGÀY 31/7/1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Chi tiết »

Biên bản tạm đình chỉ kinh doanh

Biên bản tạm đình chỉ kinh doanh

ỦY BAN NHÂN DÂN                                              CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN: …………                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                   ————– PHƯỜNG (XÃ) …… BIÊN BẢN TẠM ĐÌNH CHỈ KINH DOANH

Chi tiết »

Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM [1] [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số ____/2004/QĐ-UB ngày __/____/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Chi tiết »

Biên bản Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp

Biên bản Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp

Tên chủ đầu tư                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                     độc lập – tự do – hạnh phúc                                                                            ______________                                                                          ………..,ngày…….tháng……..năm……   BIÊN BẢN SỐ : NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN XÂY LẮP

Chi tiết »

Biên bản Nghiệm thu công trình xây dựng

Biên bản Nghiệm thu công trình xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 498/BXD – GĐ ngày 18 tháng 9 năm 1996 về việc ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc ___________                                                                  ……….., ngày……tháng……năm 199…   BIÊN BẢN SỐ ……… NGHIỆM THU BỘ PHẬN (CẤU KIỆN THIẾT BỊ) CÔNG TRÌNH (TRONG GIAI ĐOẠN...

Chi tiết »

Biên bản Kiểm tra công trình hoàn thành

Biên bản Kiểm tra công trình hoàn thành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       SỞ XÂY DỰNG                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: ………       BIÊN BẢN [1] KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH   Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố (Kèm theo Giấy phép xây dựng số………  do……..cấp ngày………………..)   [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: __/2004/QĐ-UB ngày___/____/2004...

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?