Độc giả gửi qua thư điện tử hỏi:

Thưa Luật sư, hiện nay tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc biệt là đất rừng phòng hộ sang các loại đất khác đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vậy pháp luật xử lý như thế nào đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép?

adsadsadsads

Luật sư trả lời:

Việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 7 Nghị định 102/2014/NĐ-CP như sau:

“1. Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 05 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta đến dưới 10 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 10 héc ta trở lên.

2. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 05 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta đến dưới 10 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 10 héc ta trở lên.”

Ngoài ra đối tượng vi phạm còn phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đó là khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại các khoản nêu trên.

#Nguồn: http://congtyluattgs.vn/xu-ly-truong-hop-tu-y-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-rung-trai-phep.html