Ồng Nguyễn Bá Khải đại diện cho 6 hộ gia đình tại thôn Đông Yên, xã Đông Phong cho biết:

Năm 1991, UBND xã bán đất cho các hộ dân thôn Đông Yên, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo trục đường tỉnh lộ 286. Để làm nhà ở trong đó có 6 hộ chúng tôi sinh sống ổn định trên diện tích được cấp và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đất ở. Nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khi nhiều hộ gia đình mua đất cùng thời điểm với 6 hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do được UBND huyện đưa ra.

Căn cứ điều 97 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 4 điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ thì đất chúng tôi đang sử dụng vi phạm hành lang bảo vệ công trình, vi phạm công trình công cộng là đường 16 và kênh tiêu đường bộ.

  1. Điều 97 Luật Đất đai năm 2003 nói về “Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ” nhưng pháp luật quy định xử lý hành vi “vi phạm” xảy ra vào thời điểm năm 1991 rất khác so với việc xử lý người sử dụng đất có hành vi vi phạm tương tự nhưng xảy ra từ ngày 01/7/2004 là ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành.
  2. 6 hộ dân thôn Đông Yên sinh sống ổn định trên diện tích đất được xã bán trái thẩm quyền từ năm 1991 và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đất ở đầy đủ nên thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định trước ngày 15/10/1993.

cấp giấy chứng nhận

Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân không được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có hành vi vi phạm: “Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc” (mục c khoản 4).

Như vậy, cần làm rõ: tại thời điểm người dân bắt đầu sử dụng đất (lấn chiếm), hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được “công bố”, đã được “cắm mốc” chưa? Nếu “đã được công bố, cắm mốc” rồi thì mới có cơ sở kết luận hành vi lấn chiếm của họ là “vi phạm”. Ngược lại, nếu chưa “công bố”, chưa “cắm mốc” thì không có căn cứ để kết luận hành vi của họ là “vi phạm”.

Ngoài ra,  để kết luận hành vi lấn chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng của 6 hộ dân là “vi phạm”, theo mục đ khoản 4 điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, UBND huyện còn phải chứng minh được rằng ở thời điểm năm 1991 ấy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền “đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm”.

Đối chiếu với những quy định nêu trên, nếu  thấy không đủ căn cứ chứng minh việc sử dụng đất của 6 hộ dân thôn Đông Yên tại thời điểm bắt đầu sử dụng (năm 1991) là “vi phạm” thì UBND huyện nên xem xét lại, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, ngày 6/11/2007, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính  phủ, trình bày báo cáo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã nhắc đến sự cần thiết phải khắc phục tình trạng một số địa phương đang có cách hiểu chưa đúng khi “không xem xét cấp GCN cho các trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi quy hoạch, đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình mà không thuộc trường hợp phải thu hồi đất”.

Mặt khác, theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thông tin về những “vi phạm” này đã được Nhà nước quản lý chặt chẽ trong mục Ghi chú trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thí dụ, trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc quy hoạch sử dụng đất mà phải thu hồi, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi thì ghi “Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch phải thu hồi đất” (hoặc ” … m2 đất thuộc khu vực quy hoạch phải thu hồi đất”).Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì ghi “Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình … (ghi tên cụ thể của công trình)” (hoặc ” … m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình … “).

>> Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 1900 8698