Độc giả gửi qua thư điện tử hỏi:

Thưa Luật sư, hiện nay pháp luật quy định những cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền thu hồi đất?

co-quan-nha-nuoc-nao-co-tham-quyen-thu-hoi-dat

Luật sư trả lời:

Căn cứ tại Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

Mọi vấn đề thắc mắc hay cần tư vấn liên hệ tới Tổng đài pháp luật 1900 6110 Luật sư Newvision Law sẽ tư vấn cho bạn chi tiết nhất