Độc giả gửi qua thư điện tử hỏi:

Nội dung yêu cầu tư vấn: Thưa Luật sư, hiện nay pháp luật quy định xử phạt như thế nào đối với các hành vi di chuyển, làm sai lệch mốc chỉ giới sử dụng đất hoặc làm hư hỏng mốc địa giới hành chính?

hanh-vi-di-chuyen-lam-sai-vi-tri-moc-chi-gioi

Luật sư trả lời:

Điều 27 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về quản lý chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính như sau:

1. Đối với hành vi di chuyển, làm sai lệch mốc chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

2. Đối với hành vi làm hư hỏng mốc chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

3. Hình phạt bổ sung:

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

– Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6110 để được Luật sư hỗ trợ chi tiết nhất