Nhà nước hiện nay đã và đang xiết chặt công tác quản lý hoạt động của các website về thương mại điện tử nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như kiểm soát, giảm thiểu vi phạm về sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm tràn lan. Chính vì vậy việc đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động Website là việc cần thiết và bắt buộc.

Nhằm giúp khách hàng hiểu rõ về các quy định và công việc thực hiện để có thể được cấp phép, Luật Newvision xin nêu nội dung công việc các luật sư của chúng tôi cam kết tiến hành:

– Đánh giá khả năng đăng ký xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử của website quý vị yêu cầu. Nếu website chưa đủ điều kiện để được cấp phép, chúng tôi sẽ tư vấn phương án để đảm bảo khả năng được cấp phép;

– Lập đề án xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử;

– Soạn thảo đơn và các tài liệu liên quan nhằm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình tiếp nhận, kiểm tra đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;

– Đại diện giao dịch với cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc xin cấp phép.

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động Website

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động Website:

– Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý phục vụ cho việc thiết lập, cung cấp và quản lý thông tin phù hợp với qu mô hoạt động

– Cam kết của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang thông tin điện tử và tuân thủ các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Intenet và thông tin trên mạng.

Hệ thống các website đăng trên mạng Internet được chia làm 04 loại, mỗi loại có quy định khách nhau về việc đăng ký cấp phép, bao gồm:

– Website của các báo điện tử

– Website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp

– Website cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

– Website thương mại điện tử sau đây  thuộc diện phải thông báo/đăng ký

Quy trình thực hiện công việc:

1. Công ty luật Newvision tư vấn cho khách hàng:

– Các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động website, thiết lập trang tin điện tử;

– Tư vấn điều kiện thiết lập trang tin;

– Tư vấn hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện việc xin giấy phép;

– Tư vấn phương pháp xây dựng nội dung Đề án thiết lập trang tin điện tử.

2. Công ty luật Newvision hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động website, đăng ký trang tin điện tử:

– Đơn xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử;

– Đề án thiết lập trang tin;

– Tiến hành hoàn thiện tờ khai và các thủ tục liên quan.

3. Các công việc chúng tôi tiến hành:

– Đại diện tiến hành các thủ tục xin cấp phép hoạt động website;

– Đại diện theo dõi hồ sơ, trả lời của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Nhận Giấy phép thiết lập trang tin điện tử;

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có).

4. Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

– 03 Bản xác nhận đăng ký tên miền;

– 03 Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền;

– 03 Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm chính về nội dung thông tin và các thành viên phụ trách việc cung cấp thông tin và có chứng nhận của cơ quan chủ quản; có dán ảnh, giáp lai ảnh và có xác nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– 03 Bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính.

5. Thông tin khách hàng cần cung cấp:

– Mục đích thiết lập trang tin của Quý công ty;

– Loại hình thông tin cung cấp;

– Phạm vi cung cấp thông tin;

– Nội dung trang tin;

– Các chuyên mục chính và chi tiết của trang tin;

– Nguồn tin;

– Đối tượng phục vụ của trang tin;

– Kỹ thuật xử lý thông tin;

– Tần số cập nhật thông tin;

– Nhân sự làm trang tin: Phải có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có danh sách những người chịu trách nhiệm biên tập website, cung cấp đầy đủ thông tin về hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, địa chỉ liên lạc…

– Có nghiệp vụ quản lý thông tin (liệt kê).