Một trong những vấn đề mà mọi người quan tâm khi thực hiện các giao dịch nhà đất là vấn đề thuế phí phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được tính như thế nào? Để giúp bạn đọc hiểu rõ về vấn đề này, công ty Luật Newvisionlaw xin giới thiệu cho bạn đọc về vấn đề này như sau:

thuế phí phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Các loại thuế phí phải nộp

Trong giao dịch mua bán nhà đất: 

  1. Lệ phí trước bạ

Theo nghị định 45/2011/NĐ-CP có quy định mức mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5%.

Số tiền lệ phí phải nộp được tính theo công thức như sau:

Số tiền lệ phí phải nộp

(đồng)

= Diện tích đất

mua bán

(m2)

x Giá đất

(đồng/m2)

x Mức thu lệ phí trước bạ

theo tỷ lệ (%)

 

Trong đó: Giá đất được tính theo bảng giá

Số tiền lệ phí phải nộp

(đồng)

= Diện tích nhà

mua bán

(m2)

x Giá nhà

(đồng/m2)

x Mức thu lệ phí trước bạ

theo tỷ lệ (%)

Xem thêm:

Thủ tục mua bán nhà nhanh chóng, hiệu quả

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích ra một phần để nộp vào ngân sách nhà nước. Theo quy định pháp luật, khoản thuế thu nhập từ giao dịch nhà đất là khoản thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất hoặc nhà ở.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x thuế suất 2%

  1. Phí công chứng

Mức thu phí công chứng sẽ được tính theo bảng phí công chứng dưới đây:

TT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu (đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn.
2 50 triệu đồng – 100 triệu đồng 100 nghìn.
3 Trên 100 triệu đồng – 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.
4 Trên 01 tỷ đồng – 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng.
5 Trên 03 tỷ đồng – 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng.
6 Trên 05 tỷ đồng – 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng.
7 Trên 10 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp).

 

  1. Phí đo vẽ địa chính

Lệ phí địa chính là khoản thu vào tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

Bạn có thể quan tâm: Dịch vụ sang tên sổ đỏ toàn quốc

Trong trường hợp cho tặng nhà đất

  1. Thuế thu nhập cá nhân

Thuế suất đối với trường hợp cho tặng thì Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%

Các tính thuể phải nộp như sau:

Thuế TNCN = thu nhập tính thuế x thuế suất

  1. Lệ phí trước bạ

Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%

Cách tính lệ phí trước bạ phải nộp:

Tiền nộp đất = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ x Giá đất x Lệ phí

Tiền nộp nhà = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ x Giá nhà x Tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ x Lệ phí

Xem thêm:  Trường hợp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng

Trên đây, là một số tư vấn của chúng tôi về vấn đề các khoản thuế phí phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai sẽ được thực hiện nhanh chóng dễ dàng.

Mọi vấn đề thắc mắc , xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 1900.8698 để Luật sư tư vấn đất đai của chúng tôi hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.