Thông tư

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 100/2015/NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 100/2015/NĐ-CP

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ...

Chi tiết »

++Thông tư quy định về an toàn bảo mật dịch vụ ngân hàng trực tuyến!!

++Thông tư quy định về an toàn bảo mật dịch vụ ngân hàng trực tuyến!!

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017 và thay thế Thông tư 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về đảm bảo an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Chi tiết »

Thông tư 220/2016/TT-BTC về chi phí trong lĩnh vực hành nghề luật sư

Thông tư 220/2016/TT-BTC về chi phí trong lĩnh vực hành nghề luật sư

Ngày 10 tháng 11 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư, Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong...

Chi tiết »

Tăng mức phí công chứng một số hợp đồng, giao dịch

Tăng mức phí công chứng một số hợp đồng, giao dịch

Ngày 11 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  257/2016/TT-BTC thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thông tư có hiệu lực thay thế...

Chi tiết »

Thông tư số 34/2016/TT-BNNPTNT thăng hạng chức danh ngành nông nghiệp

Thông tư số 34/2016/TT-BNNPTNT thăng hạng chức danh ngành nông nghiệp

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn banh hành thông tư số 34/2016/TT-BNNPTNT, thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông tư này thay thế Quyết định số 58/2000/QĐ-BNN ngày 25/5/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định thi nâng ngạch công...

Chi tiết »

Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương

Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương

Ngày 13 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BCT, Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2017. Thông tư ban hành kèm theo V phục lục.

Chi tiết »

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT và Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT và Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 92/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUY ĐỊNH TẠI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ...

Chi tiết »

Thông tư hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Thông tư hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

  THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế ————————- Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/12/2006; Căn cứ các văn bản luật, pháp lệnh về thuế; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Chi tiết »

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế ——————-   Căn cứ Luật quản lý thuế; Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và Pháp lệnh phí, lệ phí; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc đăng ký thuế và cấp mã số thuế của người nộp thuế và sử dụng mã số thuế như sau:

Chi tiết »

Thông tư hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Thông tư hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/12/2006; Căn cứ các văn bản luật, pháp lệnh về thuế; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Chi tiết »

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 19/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2003/NĐ-CP   NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA...

Chi tiết »

Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Chi tiết »

Thông tư số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004

Thông tư số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Chi tiết »

Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009

Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 64/2009/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2009   HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2009/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Chi tiết »

Thông tư Số: 60 /2007/TT-BTC

Thông tư Số: 60 /2007/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ———- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 60 /2007/TT-BTC —————- Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007 THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ————————–­­­­

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?