Câu hỏi:

” Em đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm với công ty A. Ngày hết hạn hợp đồng là 30/05/2017. Đến ngày 09/06/2017 công ty mời ký tiếp hợp đồng lao động thời hạn 02 năm. Em muốn hỏi việc công ty mời gia hạn hợp đồng tiếp theo là 02 năm thì có đúng luật không?

Em xin chân thành cảm ơn! “

»Xem thêm: Nội dung chính của nội quy lao động

anh-minh-hoa-5
                                Quy định về gia hạn hợp đồng lao động

Công ty Luật Newvision có lời tư vấn cho bạn như sau:

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định về hợp đồng lao động (HĐLĐ)như sau:

− HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

+ HĐLĐ không xác định thời hạn (là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng)

+ HĐLĐ xác định thời hạn (là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)

+ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật này) hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn thì:

+ Hai bên phải ký kết HĐLĐ mới, nếu không ký kết HĐLĐ thì hợp đồng đã giao kết theo HĐLĐ xác định thời hạn (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012) trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật này) trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

+ Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

⇒ Như vậy, đối với trường hợp của bạn là HĐLĐ đầu tiên có thời hạn 01 năm hết hạn và công ty mời gia hạn hợp đồng mới có thời hạn 02 năm là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên có vấn đề cần lưu ý là: bạn và công ty ký kết HĐLĐ xác định thời hạn thì chỉ được ký tối đa là 2 HĐLĐ, khi hợp đồng lao động xác định thứ hai kết thúc, nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trên đây là những ý kiến và quan điểm của Công ty Luật Newvision về tình huống của bạn, hy vọng hỗ trợ được bạn trong quyết định của mình.