Văn Bản Luật

Nghị định 154/2016/NĐ-CPvề phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định 154/2016/NĐ-CPvề phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định ban hành nhằm thay đổi một số quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nhằm phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường và tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Nghị định ban...

Chi tiết » Tải về

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ thay thế nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, nghị định được ban hành vào ngày 10/10/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Nghị định mới quy định về lệ phí trước bạ bổ sung chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ vào phạm vi điều chỉnh đã tạo sự thống nhất trong quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ. Dưới đây là toàn...

Chi tiết » Tải về

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Ngày 01/01/2017 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực, thay thế cho Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP. Nghị định mới có nhiều điểm khác biệt về lệ phí môn bài như: Thu gọn bậc nộp phí: qua Nghị định 139/2016/NĐ-CP này mức thu phí môn bài được rút gọn lại còn 2 bậc; hoặc điểm khác thứ hai đó là quy định về các trường...

Chi tiết » Tải về

Dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ 15/12/2016

Dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ 15/12/2016

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn 6078/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. Công văn 6078/BGDĐT-GDTX ban hành ngày 13/12/2016. Theo đó, Bộ chính thức dừng cấp phôi chứng chỉ tin học A, B, C từ ngày 15/12/2016 để chuyển qua cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng mới; đồng thời  hướng dẫn: – Đối với các khóa đào tạo được tổ chức trước ngày...

Chi tiết » Tải về

Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương

Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương

Ngày 13 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BCT, Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2017. Thông tư ban hành kèm theo V phục lục.

Chi tiết » Tải về

Luật số 03/2016/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về Luật Doanh Nghiệp

Luật số 03/2016/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về Luật Doanh Nghiệp

Ngày 22/11/2016, Quốc hội thông qua Luật số 03/2016/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014. Qua đó có các điểm mới đáng chú ý: “Kinh doanh pháo nổ” – được xếp vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. – Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nay chỉ còn 243 ngành, nghề (quy định hiện hành là...

Chi tiết » Tải về

Luật số106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gi tăng

Luật số106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gi tăng

Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gi tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, riêng đối với khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Chi tiết » Tải về

Mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động 2017

Mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động 2017

Sau đây là quy chế mẫu về tiền lương, tiền thưởng cho người lao động 2017. Quy chế đề cập đến: Lương chính; Lương đóng bảo hiểm xã hội;Lương thử việc; Lương khoán; Cách tính lương; Lương thời gian; Phụ cấp; Trợ cấp; Các khoản phúc lợi khác; Cơ sở tính lương; Hạn trả lương; Tiền lương làm thêm giờ; Công tác phí; Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương; Chế độ xét tăng lương; Thủ tục xét nâng lương; Mức nâng của mỗi bậc lương;...

Chi tiết » Tải về

Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới

Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Bình đẳng giới năm 2006;

Chi tiết » Tải về

Danh sách công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng

Danh sách công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng

Để kịp thời triển khai các quy định của Thông tư trên, Bộ Tư pháp công bố danh sách công chứng viên đang hành nghề và danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trong cả nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: Ngày 27/6/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 11/2011/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng, có hiệu...

Chi tiết » Tải về

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT và Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Thuế GTGT và Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 92/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUY ĐỊNH TẠI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ...

Chi tiết » Tải về

Quyết định ban hành quy trình liên quan tới thuế áp dụng tại Cục Hải quan

Quyết định ban hành quy trình liên quan tới thuế áp dụng tại Cục Hải quan

QUYẾT ĐỊNH V/v: ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chi tiết » Tải về

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Chi tiết » Tải về

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

        LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết » Tải về

Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007

Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2007/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2003;  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chi tiết » Tải về

1
Bạn cần hỗ trợ?