Văn Bản Luật

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 Quyết định được ban hành kèm theo 2 phụ lục:

Chi tiết » Tải về

++Thông tư quy định về an toàn bảo mật dịch vụ ngân hàng trực tuyến!!

++Thông tư quy định về an toàn bảo mật dịch vụ ngân hàng trực tuyến!!

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017 và thay thế Thông tư 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về đảm bảo an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Chi tiết » Tải về

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí!!!

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí!!!

Ngày 01 tháng 01 năm 2017, Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành, ngày 23 tháng 8 năm 2016 vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017:

Chi tiết » Tải về

Luật phí và lệ phí năm 2015 sẽ được thi hành vào ngày 1/1/2017

Luật phí và lệ phí năm 2015 sẽ được thi hành vào ngày 1/1/2017

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, Luật Phí và lệ phí năm 2015 có hiệu lực thi hành, Luật quy định chi tiết các nguyên tắc, mức thu, kê khai và công tác quản lý thu phí, lệ phí Dưới đây là toàn văn Luật:

Chi tiết » Tải về

Thông tư 220/2016/TT-BTC về chi phí trong lĩnh vực hành nghề luật sư

Thông tư 220/2016/TT-BTC về chi phí trong lĩnh vực hành nghề luật sư

Ngày 10 tháng 11 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư, Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong...

Chi tiết » Tải về

Công văn số 5243/BHXH-ST về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Công văn số 5243/BHXH-ST về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Ngày 27 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5243/BHXH-ST gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017.  Nội dung của công văn đã nêu rõ đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 1/1/2017:

Chi tiết » Tải về

Tăng mức phí công chứng một số hợp đồng, giao dịch

Tăng mức phí công chứng một số hợp đồng, giao dịch

Ngày 11 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  257/2016/TT-BTC thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thông tư có hiệu lực thay thế...

Chi tiết » Tải về

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Ngày 01 tháng 01 năm 2017 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ ban hành có hiệu lực, Nghị định này có hiệu lực thay thế cho Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,...

Chi tiết » Tải về

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 19/VBHN-BTC về việc hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế  Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Chi tiết » Tải về

Thông tư số 34/2016/TT-BNNPTNT thăng hạng chức danh ngành nông nghiệp

Thông tư số 34/2016/TT-BNNPTNT thăng hạng chức danh ngành nông nghiệp

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn banh hành thông tư số 34/2016/TT-BNNPTNT, thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông tư này thay thế Quyết định số 58/2000/QĐ-BNN ngày 25/5/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định thi nâng ngạch công...

Chi tiết » Tải về

Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 11/11/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Dưới đây là toàn bộ nội dung nghị quyết.

Chi tiết » Tải về

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Theo đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương; nghiêm...

Chi tiết » Tải về

Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 20/12/2016

Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 20/12/2016

Công văn về điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 20 tháng 12 năm 2016 Ngày 20 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành công văn số 12255/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Công văn công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ  15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016. Dưới đây là toàn bộ nội dung công văn:

Chi tiết » Tải về

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã bãi bỏ hàng chục Điều, khoản của Luật bảo hiểm xã hội 2014 liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015. Những quy định gạch bỏ ở dưới đây đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

Chi tiết » Tải về

Quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

Quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 2431/QĐ-TTg ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Qua đó: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí bao gồm: – Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực ngân hàng – tài chính: Nghiên cứu các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa...

Chi tiết » Tải về

1
Bạn cần hỗ trợ?