Quyết định

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND quy định về đăng ký đất đai, nhà ở

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND quy định về đăng ký đất đai, nhà ở

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, CÁ...

Chi tiết »

NEW+! Doanh nghiệp địa ốc lại được phép xây dựng căn hộ 25m2

NEW+! Doanh nghiệp địa ốc lại được phép xây dựng căn hộ 25m2

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn trả lời một doanh nghiệp địa ốc liên quan đến căn hộ diện tích 25m2. Cụ thể, Bộ đồng ý doanh nghiệp có thể xây dựng diện tích này cho đến khi Bộ ra quy chuẩn quốc gia về chung cư   Được biết, công văn do ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) ký ngày 26/4/2017. Bộ cho biết Luật Xây dựng 2005...

Chi tiết »

NEW 2018++Áp dụng quy định mới về cấp Sổ đỏ tại Hà Nội từ ngày 10/4

NEW 2018++Áp dụng quy định mới về cấp Sổ đỏ tại Hà Nội từ ngày 10/4

Tại quy định mới, UBND TP. Hà Nội đã tháo gỡ khá nhiều vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ, nhằm tạo mọi điều kiện cho người dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp sổ đỏ tại các địa phương Từ ngày 10/4/2017, TP. Hà Nội áp dụng các quy định mới (thay thế cho Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND) về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Chi tiết »

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 Quyết định được ban hành kèm theo 2 phụ lục:

Chi tiết »

Quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

Quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 2431/QĐ-TTg ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Qua đó: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí bao gồm: – Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực ngân hàng – tài chính: Nghiên cứu các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa...

Chi tiết »

Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới

Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Bình đẳng giới năm 2006;

Chi tiết »

Quyết định ban hành quy trình liên quan tới thuế áp dụng tại Cục Hải quan

Quyết định ban hành quy trình liên quan tới thuế áp dụng tại Cục Hải quan

QUYẾT ĐỊNH V/v: ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chi tiết »

Quyết định sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô

Quyết định sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô

  QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu —————– BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chi tiết »

Quyết định ban hành mức thuế suất nhập khẩu của bộ tài chính

Quyết định ban hành mức thuế suất nhập khẩu của bộ tài chính

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số   mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi __________________________  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH  Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Chi tiết »

Quyết định tạm giữ phương tiện vận tải giao thông vi phạm hành chính

Quyết định tạm giữ phương tiện vận tải giao thông vi phạm hành chính

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI GIAO THÔNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Điều 41, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995. Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày … tháng … năm …

Chi tiết »

Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam __________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

Chi tiết »

Quyết định ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH   – Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; – Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

Chi tiết »

Nghị định số: 87/2005/QĐ-BTC Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

Nghị định số: 87/2005/QĐ-BTC Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 87/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH – Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Chi tiết »

Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng

CÔNG TY …….. Số:  – QĐ/GĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o—— Hà Nội, ngày     tháng     năm 20…. QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY (V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty) Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Căn cứ vào Điều lệ Công ty ……. QUYẾT ĐỊNH

Chi tiết »

Quyết định bổ nhiệm phó phòng kỹ thuật

Quyết định bổ nhiệm phó phòng kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN ………… Số: 08/QĐ – ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********* Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20… QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v bổ nhiệm Phó phòng kỹ thuật của công ty)   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần ………   QUYẾT ĐỊNH

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?