Nghị định

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP xử phạt hành vi vi phạm hành chính đất đai

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP xử phạt hành vi vi phạm hành chính đất đai

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.  

Chi tiết »

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành luật đất đai

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật đất đai

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Chi tiết »

Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định thi hành luật đất đai

Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định thi hành luật đất đai

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Chi tiết »

Hà Nội: Áp dụng Nghị định 01/2017/NĐ-CP trong cấp sổ đỏ nhà ở

Hà Nội: Áp dụng Nghị định 01/2017/NĐ-CP trong cấp sổ đỏ nhà ở

Nghị định 01/2017/NĐ-CP được người dân quan tâm, vì có nhiều nội dung thuận lợi cho người dân trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà (sổ đỏ) Theo Nghị định 01/2017, người dân mua bán bằng giấy tờ viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước 1/1/2008 sẽ được hợp thức hóa, cấp sổ đỏ. Quy định này giúp rất nhiều trường hợp mua bán bằng giấy tờ viết tay được hợp thức hóa.   Hà Nội: Áp dụng...

Chi tiết »

++Nghị định quy hướng dẫn Luật Kế toán 2015

++Nghị định quy hướng dẫn Luật Kế toán 2015

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán 2015. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo quy định tại Nghị định, có một số điểm chú ý sau: trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2017: Toàn bộ nội dung nghị định:

Chi tiết »

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí!!!

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí!!!

Ngày 01 tháng 01 năm 2017, Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành, ngày 23 tháng 8 năm 2016 vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017:

Chi tiết »

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Ngày 01 tháng 01 năm 2017 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ ban hành có hiệu lực, Nghị định này có hiệu lực thay thế cho Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,...

Chi tiết »

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 19/VBHN-BTC về việc hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế  Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Chi tiết »

Nghị định 154/2016/NĐ-CPvề phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định 154/2016/NĐ-CPvề phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định ban hành nhằm thay đổi một số quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nhằm phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường và tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Nghị định ban...

Chi tiết »

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ thay thế nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, nghị định được ban hành vào ngày 10/10/2016 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Nghị định mới quy định về lệ phí trước bạ bổ sung chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ vào phạm vi điều chỉnh đã tạo sự thống nhất trong quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ. Dưới đây là toàn...

Chi tiết »

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Ngày 01/01/2017 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực, thay thế cho Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP. Nghị định mới có nhiều điểm khác biệt về lệ phí môn bài như: Thu gọn bậc nộp phí: qua Nghị định 139/2016/NĐ-CP này mức thu phí môn bài được rút gọn lại còn 2 bậc; hoặc điểm khác thứ hai đó là quy định về các trường...

Chi tiết »

Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007

Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2007/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2003;  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chi tiết »

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2008 VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ   CHÍNH PHỦ

Chi tiết »

Nghị định về Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

Nghị định về Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin ______   CHÍNH PHỦ

Chi tiết »

Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư

Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư _________   CHÍNH PHỦ

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?